Thứ hai , ngày 25/5/2020 9:32:19
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tra cứu » Hoạt động chuyên môn
Cập nhật : 9:17 26/4/2017         Lượt xem : 2469
Đáp án kiểm tra nhanh môn Sinh ngày 24-04-2017

 

Mã Đề

123

245

367

489

Câu 41

B

B

B

B

Câu 42

C

B

B

C

Câu 43

C

B

B

A

Câu 44

B

A

A

B

Câu 45

B

A

A

C

Câu 46

B

B

B

C

Câu 47

B

C

C

B

Câu 48

C

A

A

B

Câu 49

C

B

B

B

Câu 50

B

C

B

C

Câu 51

B

C

B

C

Câu 52

D

B

C

B

Câu 53

B

B

C

B

Câu 54

B

B

B

D

Câu 55

B

B

B

B

Câu 56

A

C

D

B

Câu 57

A

C

B

B

Câu 58

B

B

B

A

Câu 59

C

B

C

A

Câu 60

A

D

C

B