Chủ nhật , ngày 31/5/2020 18:20:32
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tra cứu » Hoạt động chuyên môn
Cập nhật : 9:15 26/4/2017         Lượt xem : 1924
Đáp án kiểm tra nhanh môn Vật lý ngày 24-04-2017

 

Mã Đề

123

245

367

489

Câu 1

A

A

B

C

Câu 2

D

C

D

D

Câu 3

A

C

B

B

Câu 4

C

C

D

D

Câu 5

B

D

A

B

Câu 6

B

C

A

C

Câu 7

A

B

C

D

Câu 8

C

D

B

C

Câu 9

A

D

A

B

Câu 10

B

C

A

A

Câu 11

D

A

C

D

Câu 12

D

B

C

C

Câu 13

C

C

C

A

Câu 14

C

A

C

B

Câu 15

B

C

D

A

Câu 16

C

B

D

C

Câu 17

C

A

B

A

Câu 18

A

B

A

D

Câu 19

D

B

C

B

Câu 20

D

D

B

B